Contact Us

Contact Details

Vice Chancellor,

Moshi Co-operative University (MoCU),

06 Sokoine Road, 25121 Mfumuni,

P.O. Box 474, Moshi Tanzania.

Tel: +255 27 2751833

Website: www.mocu.ac.tz

Email: info@mocu.ac.tz; vc@mocu.ac.tz